زانکۆی بەشداری دەکات لە پێشنگای تەکنولوجی لەیەکەم لە هەولێر ( HITEX)  کە بریتیە لە بەهێزکردنی گەشەپێدانی بوارە بازرگانیەکان.

زانکۆی بەشداری دەکات لە پێشنگای تەکنولوجی لەیەکەم لە هەولێر ( HITEX)  کە بریتیە لە بەهێزکردنی گەشەپێدانی بوارە بازرگانیەکان.bnu28